Setting the record straight on the social and political situation in Hungary / A valóság a társadalmi és politikai helyzetről Magyarországon

Concerned Hungarians

Sajtószemle / Press Review

2018. május 23. - concerned Hungarians

7a0ek6wvenjzyyu8s.png

Szíjjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter az Európai Parlament Állampolgári, Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságának április 12-i ülésén, a magyar jogállamiságról, demokráciáról, és szociális jogokról szóló részletes jelentéstervezet vitáján / Péter Szíjjártó, Minister of Foreign Affairs, participating on the debate of the draft report examining the rule of law, democratic backsliding and social rights in Hungary, at the April 12 meeting of the European Parliament Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs

Magyar / Hungarian

Mérce.hu: Nem nézhetjük tétlenül, hogy a kormány elszigetelje hazánkat az Európai Unióban

444.hu: Két kutató elemezte a magyar kormány válaszát a LIBE jelentésre: Csúsztatások, tudatos mellébeszélés, hazugságok

Klubrádió: 11:18-tól Labanino Rafaelt kérdezi Pikó András 

Index.hu: Az orránál fogva vezetné Brüsszelt a magyar kormány

168 óra: Ízekre szedte a hazugságokat, az egész nemzetközi közösség előtt lebuktatta az Orbán-kormányt két kutató

Zoom.hu: Nagy Zsófiát kétdezte a Zoom.hu "Tudatos és cinikus, direkt konflktusgeneráló stratégiát követ a magyar kormány"

HírTV Híradó: Labanino Rafael a 01:33-tól kezdődő riportban értékeli a kormány Sargentini-jelentésre adott válaszát. 

English / Angol

Euronews: Hungary: the criticisms, the responses and some facts

Suomi / Finn / Finnish

Demokatian tilasta ja median uskottavuudesta

A társadalmi és politikai helyzetről Magyarországon

Válasz a magyar kormány tájékoztató füzetére, amelyet a Judith Sargentini szerkesztette jelentéstervezetben szereplő ügyekre és megállapításokra válaszul küldtek meg az európai parlamenti képviselőknek

A valóság a társadalmi és politikai helyzetről Magyarországon – válasz a magyar kormány tájékoztató füzetére, amelyet a Judith Sargentini szerkesztette jelentéstervezetben szereplő ügyekre és megállapításokra válaszul küldtek meg az európai parlamenti képviselőknek (a jelentéstervezet címe: „javaslat a Tanácsnak, hogy az Európai Unióról szóló szerződés 7(1) cikkelye szerint állapítsa meg, fennáll a valós kockázata annak, hogy Magyarország súlyosan megsérti azokat az értékeket, amelyeken az Unió alapul”) 

A felelős magyar állampolgárok nehéz helyzetben találják magukat, amikor a kormányuk konfliktusba kerül az Európai Unióval, különösen, ha ez a konfliktus az Európai Unióról szóló szerződés 7(1) cikkelye szerinti eljárás megindítását vonhatja maga után. Senki sem érdekelt abban, hogy saját hazáját vádolják és szankciókkal sújtsák. Úgy véljük azonban, hogy az ország valós érdeke az, hogy megfeleljen azoknak az értékeknek, amelyek az európai közösség alapjául szolgálnak. Így elolvasva a magyar kormány tájékoztató füzetét, amelyet a Sargentini-jelentésre válaszul küldött, szomorúan és megdöbbenve tapasztaltuk, hogy a magyar kormány mennyire nyilvánvalóan nem érti, mi is forog kockán. Sokkolónak találjuk a tények meghamisításának, a csúsztatásnak és a dezinformációnak tudatos stratégiáját a kormány válaszában.

Ezért hazafias kötelezettségünknek tartjuk, hogy magyar állampolgárként és társadalomtudósokként kritikusan megvizsgáljuk és válaszoljunk a kormány információs füzetére. Az alábbi jelentés a mi álláspontunkat és kutatásunkat tükrözi a magyarországi társadalmi és politikai helyzetről, a Sargentini-jelentés és a magyar kormány információs füzetének struktúráját követve. A magyar kormánnyal ellentétben mi nem gondoljuk, hogy tévedhetetlenek lennénk: amit írtunk, az a mi legjobb kísérletünk arra, hogy hozzájáruljunk a vitához, kizárólag saját személyes forrásainkra és tudásunkra hagyatkozva. Célunk továbbá, hogy más felelős állampolgároknak megmutassuk, hogy a hasonló egyéni kezdeményezések szükséges és hatékony eszközei lehetnek a változásnak.

Bárkinek, aki úgy gondolja, hogy a Sargentini-jelentésben foglaltak csupán egy túlbuzgó magyar kormány okozta véletlenszerű, eseti normasértéseket tükröznek, tudnia kell, hogy az Európai Unió zászlaját már 2014-ben levették a magyar Országgyűlés épületéről. A kormánypárt részéről tudatos és stratégiai döntés, hogy növelje a távolságot és konfliktust gerjesszen Magyarország és a tágabb európai közösség között. De tudniuk kell azt is, hogy mi, magyarok és európaiak egyaránt, nem fogjuk ezt csak úgy annyiban hagyni. Ezért arra kérünk mindenkit, aki osztja aggodalmainkat, hogy küldje el ezt és minden hasonló jelentést az európai parlamenti képviselőknek, és hozza szóba az ügyet a saját közösségében is, és szólítson fel közös értékeink védelmére.

Ezúton fejezzük ki hálánkat a sok szakértőnek, kutatónak és egyetemi oktatónak, akik tanácsaikkal és javaslataikkal nagylelkűen hozzájárultak az alábbi jelentés elkészültéhez.

A válaszunk angolul.

Budapest, Stuttgart, 2018. május 17.

Labanino Rafael, kutató, Institut für Politikwissenschaft, Goethe-Universität Frankfurt am Main

Nagy Zsófia, egyetemi oktató, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Társadalomtudományi Kar, Budapest

The social and political situation in Hungary

Response to the Information Sheet of the Hungarian Government on the issues raised by the draft report of Judith Sargentini

The social and political situation in Hungary – response to the Information Sheet of the Hungarian Government on the issues raised by the draft report of Judith Sargentini on ’a proposal calling on the Council to determine, pursuant to Article 7(1) of the Treaty on European Union, the existence of a clear risk of a serious breach by Hungary of the values on which the Union is founded’

Concerned Hungarian citizens find themselves in a difficult position when their government enters into a conflict with the European Union, especially when that conflict risks the triggering of Article 7(1) EU. Nobody is interested in seeing their own country accused and sanctioned. However, we also believe that adherence to the principles that form the basis of the European community also serve the best interests of our country. Therefore, having read the information sheet provided by the Hungarian government in response to the Sargentini-report, we were both saddened and shocked to find the apparent lack of understanding by the Hungarian government of the issues at stake, and the deliberate strategy of using misinformation and distortion in their response to the report.

Therefore, we believe that it is our patriotic duty, as Hungarian citizens and social scientists to critically examine and respond to the government’s information sheet. The following document presents our point of view and research about the social and political situation in Hungary, following the structure of the Sargentini-report and the information sheet provided by the Hungarian government. Unlike the Hungarian government, we do not claim to be unmistakable: what follows is our best effort in contributing to the discussion relying solely on our personal resources and knowledge. We also intend to show other concerned citizens that such individual efforts are necessary and effective tools for change.

Anyone who believes that the findings of the Sargentini-report reflect accidental breaches caused by the activities of an overzealous Hungarian government, should know that the flag of the European Union was taken down from the building of the Parliament in 2014. It is a conscious decision and a strategic intention of the ruling party to create distance and generate conflict between Hungary and the wider European community. But they should also know that we, Hungarians and Europeans alike, have a say in the matter. Therefore, we call on everyone who shares our concerns to send this or similar reports to Members of the European Parliament and raise the issue in their respective communities and urge them protect our common values.

We would also like to express our gratitude to the numerous experts, researchers and academics who generously contributed to the document below with their advice and suggestions.

Our response in English.  

Budapest, Stuttgart, May 17, 2018.

Rafael Labanino, Research Fellow, Institut für Politikwissenschaft, Goethe-Universität Frankfurt am Main, Germany

Zsofia Nagy, Assistant Professor, Eötvös Loránd University, Faculty of Social Sciences, Budapest, Hungary

 

 

süti beállítások módosítása