Setting the record straight on the social and political situation in Hungary / A valóság a társadalmi és politikai helyzetről Magyarországon

Concerned Hungarians

A társadalmi és politikai helyzetről Magyarországon

Válasz a magyar kormány tájékoztató füzetére, amelyet a Judith Sargentini szerkesztette jelentéstervezetben szereplő ügyekre és megállapításokra válaszul küldtek meg az európai parlamenti képviselőknek

2018. május 17. - concerned Hungarians

A valóság a társadalmi és politikai helyzetről Magyarországon – válasz a magyar kormány tájékoztató füzetére, amelyet a Judith Sargentini szerkesztette jelentéstervezetben szereplő ügyekre és megállapításokra válaszul küldtek meg az európai parlamenti képviselőknek (a jelentéstervezet címe: „javaslat a Tanácsnak, hogy az Európai Unióról szóló szerződés 7(1) cikkelye szerint állapítsa meg, fennáll a valós kockázata annak, hogy Magyarország súlyosan megsérti azokat az értékeket, amelyeken az Unió alapul”) 

A felelős magyar állampolgárok nehéz helyzetben találják magukat, amikor a kormányuk konfliktusba kerül az Európai Unióval, különösen, ha ez a konfliktus az Európai Unióról szóló szerződés 7(1) cikkelye szerinti eljárás megindítását vonhatja maga után. Senki sem érdekelt abban, hogy saját hazáját vádolják és szankciókkal sújtsák. Úgy véljük azonban, hogy az ország valós érdeke az, hogy megfeleljen azoknak az értékeknek, amelyek az európai közösség alapjául szolgálnak. Így elolvasva a magyar kormány tájékoztató füzetét, amelyet a Sargentini-jelentésre válaszul küldött, szomorúan és megdöbbenve tapasztaltuk, hogy a magyar kormány mennyire nyilvánvalóan nem érti, mi is forog kockán. Sokkolónak találjuk a tények meghamisításának, a csúsztatásnak és a dezinformációnak tudatos stratégiáját a kormány válaszában.

Ezért hazafias kötelezettségünknek tartjuk, hogy magyar állampolgárként és társadalomtudósokként kritikusan megvizsgáljuk és válaszoljunk a kormány információs füzetére. Az alábbi jelentés a mi álláspontunkat és kutatásunkat tükrözi a magyarországi társadalmi és politikai helyzetről, a Sargentini-jelentés és a magyar kormány információs füzetének struktúráját követve. A magyar kormánnyal ellentétben mi nem gondoljuk, hogy tévedhetetlenek lennénk: amit írtunk, az a mi legjobb kísérletünk arra, hogy hozzájáruljunk a vitához, kizárólag saját személyes forrásainkra és tudásunkra hagyatkozva. Célunk továbbá, hogy más felelős állampolgároknak megmutassuk, hogy a hasonló egyéni kezdeményezések szükséges és hatékony eszközei lehetnek a változásnak.

Bárkinek, aki úgy gondolja, hogy a Sargentini-jelentésben foglaltak csupán egy túlbuzgó magyar kormány okozta véletlenszerű, eseti normasértéseket tükröznek, tudnia kell, hogy az Európai Unió zászlaját már 2014-ben levették a magyar Országgyűlés épületéről. A kormánypárt részéről tudatos és stratégiai döntés, hogy növelje a távolságot és konfliktust gerjesszen Magyarország és a tágabb európai közösség között. De tudniuk kell azt is, hogy mi, magyarok és európaiak egyaránt, nem fogjuk ezt csak úgy annyiban hagyni. Ezért arra kérünk mindenkit, aki osztja aggodalmainkat, hogy küldje el ezt és minden hasonló jelentést az európai parlamenti képviselőknek, és hozza szóba az ügyet a saját közösségében is, és szólítson fel közös értékeink védelmére.

Ezúton fejezzük ki hálánkat a sok szakértőnek, kutatónak és egyetemi oktatónak, akik tanácsaikkal és javaslataikkal nagylelkűen hozzájárultak az alábbi jelentés elkészültéhez.

A válaszunk angolul.

Budapest, Stuttgart, 2018. május 17.

Labanino Rafael, kutató, Institut für Politikwissenschaft, Goethe-Universität Frankfurt am Main

Nagy Zsófia, egyetemi oktató, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Társadalomtudományi Kar, Budapest

süti beállítások módosítása